Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                             Πύργος 17/5/2018
                                                                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 95
  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λετρίνων 12

 ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ


 
   27131   ΠΥΡΓΟΣ                                                                                                   
   Τηλ.: 2621025332
    Κιν:6971756997                                                                                                  
e-mail: syldnpyr@gmail.com  


Eνημερωτικό
Θέμα 1ο: «Γενική Συνέλευση του Συλλόγου»
Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά από αίτηση του Συλλόγου στη Δ/νση Π.Ε Ηλείας, εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας για τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για τα θέματα  της 87ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου για την Τρίτη 22/05/2018.
Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (πρώην Νομαρχίας), στις 8:30 π.μ. Αν έως τις 9.00 π.μ. δεν έχει διαπιστωθεί απαρτία με αναγνωρισμένα και καταμετρημένα τα μέλη της συνέλευσης, τότε αυτή θα κληθεί να αποφασίσει για τη διάλυση ή μη της γεν. συνέλευσης. Οι συνάδελφοι που δε θα παρευρίσκονται στη συνέλευση,οφείλουν να βρίσκονται στα σχολεία τους.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  είναι:
  • Εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ
  • Κριτική επί των πεπραγμένων της ΔΟΕ
  • Ενημέρωση-Προτάσεις για τα θέματα  της 87ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου
  • Προτάσεις για διεκδικητικό και αγωνιστικό πλαίσιο
  • Δίχρονη Προσχολική Αγωγή
  • Ενημέρωση από τους Αιρετούς


Σας αποστέλλουμε την Προσωρινή Ημερήσια Διάταξη της 87ης Γενικής Συνέλευσης του κλάδου για ενημέρωση.


Θέμα 2ο : «Συνδρομή μελών»
Στην περίπτωση που υπάρχουν συνάδελφοι ( όπως π.χ. αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ, αναπληρωτές ΕΣΠΑ και ΠΔΕ ) που γι’ αυτούς δεν έχει γίνει κράτηση, τότε θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 20 ευρώ(οι αναπληρωτές) και 35 ευρώ οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ. Διευκρινίζεται πως όσοι συνάδελφοι - αναπληρωτές προσελήφθησαν από Οκτώβρη μέχρι και Ιανουάριο, θα καταβάλλουν το ποσό των 20 ευρώ.  Όσοι προσελήφθησαν από Φεβρουάριο και μετά θα καταβάλλουν 10 ευρώ.
            Oι συνάδελφοι που δεν είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, βάση του καταστατικού, δεν θεωρούνται μέλη του Συλλόγου και δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Συνέλευση για την οποία έχει δοθεί ειδική άδεια.  Άρα αν δεν τακτοποιήσουν την οφειλή τους θα πρέπει να βρίσκονται στα σχολεία τους.
Διευκρινίζουμε πως οι οικονομικές εκκρεμότητες προς το Σύλλογο θα πρέπει να τακτοποιηθούν πριν την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης.
Για οποιαδήποτε ενημέρωση σχετικά με το θέμα, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ταμία του Δ.Σ. του Συλλόγου, κ. Μένια  Παπουτσή .

                                                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                         

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                               Πύργος 05/09/2018...