Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                                   Πύργος 19/04/18
                                                                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 71
  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λετρίνων 12
 ΠΡΟΣ: ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 
   27131   ΠΥΡΓΟΣ                                                                                                   
   Τηλ.: 2621025332
    Κιν:6971756997                                                                                                  
e-mail: syldnpyr@gmail.com  

Θέμα: « Ενημέρωση για  Τακτική Γενική Συνέλευση»
 Σας ενημερώνουμε ότι πιθανή ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου μας είναι η 22α Μαϊου 2018. Θα ακολουθήσει εκ νέου ενημέρωση για την  οριστικοποίηση της ημερομηνίας.


                                                                      ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.                         

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                               Πύργος 05/09/2018...