Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                                   Πύργος 19/03/18
                                                                                                                                      Αρ.Πρωτ.: 62
  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λετρίνων 12
 ΠΡΟΣ:  ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 
   27131   ΠΥΡΓΟΣ                                                                                                   
   Τηλ.: 2621025332
    Κιν:6971756997                                                                                                  
e-mail: syldnpyr@gmail.com  

Θέμα: « Πραγματοποίηση Έκτακτων Γεν. Συνελεύσεων»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε τη πραγματοποίηση Έκτακτων Γεν. Συνελεύσεων, σύμφωνα και με το έγγραφο της Δ.Ο.Ε, τις παρακάτω ημερομηνίες:
Α’ Γεν. Συνέλευση: 21/03/2018 και ώρα 18:00 στο γραφείο του Συλλόγου( θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν το ½ συν 1 των οικ. τακτοποιημένων μελών).
Β΄Γεν. Συνέλευση: (σε περίπτωση μη απαρτίας στην 1η . Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σ αυτήν  το 1/3 των οικ. τακτοποιημένων μελών): 22/03/2018 και ώρα 18:00 στο γραφείο του Συλλόγου.
Γ΄Γεν. Συνέλευση: (απαιτείται η παρουσία του 1/5 των οικ. τακτοποιημένων μελών): 26/3/2018 και ώρα 18:00 στο γραφείο του Συλλόγου.


                                                     ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                               Πύργος 05/09/2018...