Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης έχει τρεις βασικές αρχές οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και στόχους του ίδιου του προγράμματος:
 Προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου, ανάδειξη των προβλημάτων των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης.
 Άνοιγμα και καταξίωση του Συλλόγου και των μελών του στην τοπική κοινωνία.
 Συμμετοχή όλων των μελών στη δράση του Συλλόγου, ανάλογα με τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες καθενός.
Είναι ανοιχτό σε κάθε πρόταση μέλους ή ομάδας εργασίας στην κατεύθυνση των στόχων που αναφέρθηκαν.


Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Β1. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

• Καθορισμός τακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., λειτουργίας γραφείων του Συλλόγου, καταμερισμός αρμοδιοτήτων σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.
1. Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα και έκτακτες όποτε παρουσιάζεται επείγον ζήτημα ή όποτε κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό.
2. Ορισμός Οργανωτικού Γραμματέα με τομέα ευθύνης την ενημέρωση και το συντονισμό της δράσης των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των σχολείων.
3. Ορισμός υπεύθυνου ενημέρωσης Νηπιαγωγών και προβλημάτων των Νηπιαγωγείων.
4. Ορισμός υπευθύνων των Επιτροπών – ομάδων εργασίας για το συντονισμό του έργου τους.
• Ορισμός υπευθύνων συνδικαλιστικού σε κάθε σχολείο (στα 4/θέσια και πάνω σχολεία) από το Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολείου και από το Δ.Σ. ανά ομάδες μικρότερων σχολείων. Σκοπός η αμφίδρομη ενημέρωση και επικοινωνία του Δ.Σ. με τα μέλη του Συλλόγου και η οργάνωση της συνδικαλιστικής δράσης.
• Συγκρότηση επιτροπών – ομάδων εργασίας για τους τομείς των παιδαγωγικών επιστημών, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των οικονομικών και διαχείρισης ιστολογίου. Παρουσίαση της δράσης τους μέσα από τα ενημερωτικά δελτία του Δ.Σ. και τα τοπικά Μ.Μ.Ε. Προσπάθεια πλαισίωσής τους από όσο το δυνατό περισσότερους συναδέλφους.
• Τακτική έκδοση, κάθε μήνα, ενημερωτικού δελτίου με επίκαιρα θέματα του κλάδου γενικά και τοπικά, απολογισμό δράσης του Δ.Σ. και των ομάδων εργασίας.
• Σύσφιξη σχέσεων με τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς της πόλης και του Νομού και ενοποίηση της δράσης των τεσσάρων συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Ε.Λ.Μ.Ε.
• Συνεχής επικοινωνία με Δ.Σ. της ΔΟΕ και προβολή των απόψεών μας στο Διδασκαλικό Βήμα.
• Τακτική ενημέρωση από εκπρόσωπο του Δ.Σ. της ΔΟΕ.
• Καταγραφή και κωδικοποίηση των προτάσεων των μελών στις Γ.Σ. με σκοπό την προώθησή τους.
• Συνεχής αμφίδρομη επικοινωνία με όλους τους συναδέλφους με κάθε διαθέσιμο τρόπο και οργάνωση περιφερειακών συναντήσεων με αυτούς των απομακρυσμένων σχολείων.
• Προσπάθεια μεταστέγασης των γραφείων του Συλλόγου και εξοπλισμός τους. Στην περίπτωση που αυτό γίνει εφικτό θα καθοριστεί και ωράριο λειτουργίας τους.Β2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Ι. ΚΛΑΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
• Σεβασμός, στήριξη και προώθηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΟΕ και των προσπαθειών για τη συγκρότηση πανεκπαιδευτικού μετώπου.
• Απαίτηση προς το Δ.Σ. της ΔΟΕ για οριστικοποίηση διεκδικητικού πλαισίου και προγράμματος δράσης.
• Προώθηση πρότασης αγώνα σύμφωνης με τις αποφάσεις των Γ.Σ. του Συλλόγου ανάλογα με τις απαιτήσεις της εποχής και το κλίμα που θα διαμορφώνεται στη βάση του Συλλόγου.
• Προώθηση προτάσεων μελών και αποφάσεων των Γ.Σ. του Συλλόγου προς το Δ.Σ. της ΔΟΕ.
• Αγώνας για τον επαναπροσδιρισμό της μοριοδότησης των σχολείων του Νομού.

ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
• Προώθηση του αιτήματος στέγασης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου στο χώρο του Μανωλοπούλειου και της ανακατανομής των ζωνών των σχολείων της πόλης του Πύργου.
• Αγώνας για δημόσια διδακτήρια όλων των νηπιαγωγείων του Πύργου και ίδρυση νέων στην κατεύθυνση της παροχής δίχρονης προσχολικής αγωγής σε όλα τα παιδιά.
• Παρέμβαση στους Δήμους για την αύξηση των επιχορηγήσεων για τις λειτουργικές δαπάνες και τις επισκευαστικές ανάγκες των σχολείων.
• Προώθηση προτάσεων και προβλημάτων μελών του Συλλόγου στα αρμόδια δημοσιο-διοικητικά και συνδικαλιστικά όργανα για την αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.
• Προβολή των αιτημάτων και των θέσεων του κλάδου γενικά και τοπικά από τα τοπικά Μ.Μ.Ε.
• Παρέμβαση στη λειτουργία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. σύμφωνα με τις αποφάσεις του κλάδου.
• Συνεργασία με Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, Εργατικό Κέντρο Πύργου, εκπροσώπους παραρτήματος της ΑΔΕΔΥ, Δ/ντή Δ/νσης Π.Ε. και Προϊστάμενο 4ου Γραφείου Π.Ε. Ηλείας, Σχολικούς Συμβούλους, αιρετούς Π.Υ.Σ.Π.Ε., εκπροσώπους στις επιτροπές παιδείας, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για προβλήματα εκπαιδευτικά και εργασιακά.
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ
• Συγκρότηση Επιστημονικής Παιδαγωγικής Επιτροπής του Συλλόγου με αντικείμενο την έρευνα και την επεξεργασία εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών θεμάτων με σκοπό τη διατύπωση έγκυρων και τεκμηριωμένων θέσεων του Συλλόγου, την οργάνωση εκδηλώσεων (διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων) σχετικών με τα παραπάνω. Διεκδίκηση επιστημονικής ημερίδας της ΔΟΕ.
• Σχεδιασμός και πραγματοποίηση επιστημονικής έκδοσης περιοδικού χαρακτήρα με εργασίες μελών του Συλλόγου και όχι μόνο. Συγκρότηση ειδικής συντακτικής επιτροπής για το σκοπό αυτό.
• Συνεργασία με άλλους επιστημονικούς συλλόγους και φορείς.
• Λειτουργία και εμπλουτισμός δανειστικής βιβλιοθήκης στην περίπτωση που θα βρεθεί κατάλληλος χώρος για τη στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
• Συγκρότηση και δραστηριοποίηση Επιτροπής Πολιτισμού με αντικείμενο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ενίσχυση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, του Συλλόγου ή ομάδων μελών του, που έχουν σχέση με τον πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις.
• Συνεργασία με άλλους φορείς πολιτισμού (Δήμους, πολιτιστικούς συλλόγους, ΕΛΜΕ, Φεστιβάλ Κινηματογράφου κ.λ.π.) και φορείς κοινωνικής μέριμνας (Νομαρχία, Δήμος, Μητρόπολη, Χαμόγελο του Παιδιού κ.λ.π.).
• Κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με ΕΛΜΕ.
• Οργάνωση θεατρικής ομάδας και χορωδίας από μέλη του Συλλόγου.
• Διοργάνωση εκδηλώσεων συνάντησης των μελών του Συλλόγου (κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, αποκριάτικος χορός κ.λ.π.).
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών εσωτερικού ή εξωτερικού.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
• Συγκρότηση και δραστηριοποίηση επιτροπής αθλητισμού.
• Διοργάνωση του Πανελλήνιου Τουρνουά Ποδοσφαίρου Συλλόγων Π.Ε.
• Ενεργοποίηση της ομάδας ποδοσφαίρου, συμμετοχή της σε τοπικά τουρνουά και στο Πανελλήνιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου.
• Συμμετοχή στη διοργάνωση των αγώνων δρόμου πόλης και της ποδηλατοδρομίας.


ΣΤ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Συγκρότηση και δραστηριοποίηση Επιτροπής Οικολογίας και Περιβάλλοντος.
• Συνεργασία με Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, με Κέντρα Π.Ε., με οικολογικούς συλλόγους του Νομού, ιδιώτες, ιδρύματα και υπηρεσίες.
• Θέση και παρέμβαση στα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής.
• Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
• Οργάνωση εκδηλώσεων για την Οικολογία, το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπ/ση.
• Οργάνωση σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης


Ζ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής με ευθύνη τη μελέτη και διατύπωση προτάσεων για την ίδρυση Απεργιακού Ταμείου σε εφαρμογή των αποφάσεων της 28ης Γ.Σ. του κλάδου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                               Πύργος 05/09/2018...