Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΕΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του Σύλλογου Δ/Ν Πύργου μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του κ. Δημάρχου Πύργου σχετικά με τη χρήση του κτιρίου του παλαιού Μανωλοπούλειου Νοσοκομείου, οι οποίες προκάλεσαν έκπληξη και αιφνιδιασμό σε όλα τα μέλη του, σε έκτακτη συνεδρίασή του, ομόφωνα αποφάσισε τοποθετούμενο επί του θέματος να αναφέρει τα παρακάτω:

Είναι γνωστό σε όλους πως η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη της δυτικής πλευράς της πόλης του Πύργου οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας, πριν αρκετά χρόνια, ενός νέου σχολείου, του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου, προκειμένου να αποσυμφορηθούν τα τρία μεγάλα σχολεία της περιοχής και να καλυφθούν οι ανάγκες του συνεχώς αυξανόμενου μαθητικού πληθυσμού.

Οι προσπάθειες των φορέων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κατασκευή κτιρίου για το σχολείο αυτό (ένα σχολείο – φάντασμα που εδώ και χρόνια έχει δασκάλους αλλά όχι στέγη) είναι γνωστές και περιγράφονται στη σωστή τους διάσταση σε πρόσφατο δημοσίευμα του Δ/ντή Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ηλείας.

Η αλήθεια είναι ότι τα δυο τελευταία χρόνια ο Δήμος Πύργου, δια του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου, και η Νομαρχία Ηλείας, δια των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων, σε κοινές τους συσκέψεις συναποφάσισαν τη στέγαση του 9ου Δημ. Σχολείου στο παλαιό Μανωλοπούλειο που προορίζεται για σχολική στέγη.

Η απόφασή τους αυτή κοινοποιήθηκε και στον Ο.Σ.Κ. και στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. (υπάρχουν τα σχετικά έγγραφα) και έτσι η κατασκευή του 9ου Δημ. Σχολείου εξαιρέθηκε από το 5ετές πρόγραμμα σχολικής στέγης του Ο.Σ.Κ.

Τώρα, όχι μόνο ανατρέπεται αυτός ο σχεδιασμός με τις δηλώσεις του κ. Δημάρχου, αλλά ο ίδιος ο Δήμαρχος δηλώνει άγνοια της συγκεκριμένης απόφασης αν και μετείχε ο ίδιος και ο αρμόδιος για θέματα Παιδείας Αντιδήμαρχος κ. Ντοάς στις προαναφερθείσες συσκέψεις.

Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι Δήμος και Νομαρχία σταθμίζοντας άλλους παράγοντες έχουν δικαίωμα να αναπροσαρμόζουν θέσεις και αποφάσεις αλλά όταν το κάνουν πρέπει να προτείνουν ταυτόχρονα εναλλακτικές λύσεις άμεσα πραγματοποιήσιμες.

Ο Σύλλογος Δ/Ν Πύργου δηλώνει πως ο εκπαιδευτικός κόσμος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δε θα δεχτεί καμιά απόφαση ανατροπής του αρχικά συμφωνημένου σχεδιασμού σε βάρος του 9ου Δημ. Σχολείου αν αυτή δε συνοδεύεται από άμεσα πραγματοποιήσιμη και μόνιμη εναλλακτική λύση (εμείς έχουμε ήδη καταθέσει αρκετές προτάσεις).

Οι αρμόδιοι του Δήμου και της Νομαρχίας οφείλουν πλέον με σοβαρότητα να δουν συνολικά το πρόβλημα της σχολικής στέγης στην πόλη μας, καθώς η περίπτωση του 9ου Δημοτικού μπορεί να είναι η πιο χαρακτηριστική αλλά δεν είναι η μόνη, στο πλαίσιο του γενικότερου οικιστικού σχεδιασμού και στη βάση των πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας.

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2ο

ΘΕΜΑ 1ο : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Στον πίνακα της τελευταίας σελίδας φαίνεται η κατανομή αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ. με τα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνία των μελών του Συλλόγου με το Δ.Σ. Στην τελευταία στήλη του πίνακα φαίνεται ο τομέας ευθύνης κάθε μέλους, σύμφωνα και με το πρόγραμμα δράσης του Δ.Σ., έτσι ώστε οι συνάδελφοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις αντίστοιχες Επιτροπές – ομάδες εργασίας του Συλλόγου να επικοινωνήσουν μαζί τους.

ΘΕΜΑ 2ο : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το Δ.Σ., σε εφαρμογή του Προγράμματος Δράσης του Δ.Σ. και του Συλλόγου, αποφάσισε τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών - ομάδων εργασίας με σκοπό την πραγμάτωση των στόχων που τίθενται στο Α΄ μέρος του Προγράμματος. Σε κάθε επιτροπή έχουν τεθεί υπεύθυνοι - μέλη του Δ.Σ (βλ. ΘΕΜΑ 1ο και επόμενη σελίδα). Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου να πλαισιώσουν αυτές τις επιτροπές και να δραστηριοποιηθούν μέσα απ’ αυτές δηλώνοντας τη συμμετοχή τους μέσα στο επόμενο 10ημερο.

Επιτροπή Πολιτισμού: Αντικείμενό της ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η ενίσχυση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, του Συλλόγου ή ομάδων μελών του, που έχουν σχέση με τον πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις, η συνεργασία με τοπικές αρχές και φορείς για ζητήματα πολιτισμού. Προτείνει στο Δ.Σ. δράσεις για τον πολιτισμό και δρα μετά από έγκρισή του ή υλοποιεί αποφάσεις του.

•Επιτροπή Οικολογίας και Περιβάλλοντος: Σχεδιάζει και προτείνει στο Δ.Σ. δράσεις για το περιβάλλον, παρακολουθεί και επεμβαίνει, μετά από έγκριση του Δ.Σ., σε τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα, αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

•Επιτροπή διαχείρισης ιστολογίου ή ιστοσελίδας: Αντικείμενό της η ανάρτηση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου και της Δ.Ο.Ε. , των δράσεων του Συλλόγου, κειμένων και απόψεων των παρατάξεων, συλλογικά κείμενα των Επιτροπών ή των Ομάδων Εργασίας και μελών του Συλλόγου χωρίς αποκλεισμούς και λογοκρισία, έτσι ώστε το ιστολόγιο ή η ιστοσελίδα να καταστεί βήμα ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών. Μέλη της Επιτροπής, εκπρόσωποι των παρατάξεων ορίστηκαν οι: Αθανάσιος Κατσίμπελης από τη ΔΑΚΕ, Γιώργος Πικέας από την ΠΑΣΚ, Κώστας Τερλεπάνης από την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και Νίκος Μαρκόπουλος από την ΤΑΞΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η επιτροπή μπορεί να πλαισιωθεί και από όσους συναδέλφους επιθυμούν και έχουν ή θα ήθελαν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις.

•Επιστημονική Παιδαγωγική Επιτροπή: Με αντικείμενο την έρευνα και την επεξεργασία εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών θεμάτων με σκοπό τη διατύπωση έγκυρων και τεκμηριωμένων θέσεων του Συλλόγου, την οργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με τα παραπάνω. Θα ήταν καλό μέσα από αυτή την επιτροπή να δραστηριοποιηθούν όσα από τα μέλη του Συλλόγου διαθέτουν μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακό ή άλλο ανώτερο τίτλο σπουδών.

•Συντακτική Επιτροπή: Αντικείμενό της είναι η πραγματοποίηση περιοδικής έκδοσης με θέματα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά, ιστορικά-λαογραφικά, λογοτεχνίας και εικαστικών τεχνών, αξιοποιώντας της εργασίες των άλλων επιτροπών ή μελών του Συλλόγου και τοπικών δημιουργών, ερευνητών και διανοητών.

•Επιτροπή Αθλητισμού: Διοργανώνει εκδηλώσεις αθλητικού χαρακτήρα. Κύριος σκοπός της για τη φετινή χρονιά η διοργάνωση του Πανελλήνιου Τουρνουά Ποδοσφαίρου Συλλόγων Εκπαιδευτικών Π.Ε. που έχει από πέρσι αναλάβει ο Σύλλογός μας. Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Τουρνουά έχουν μέχρι τώρα οριστεί οι: Δημήτρης Κρανίτης (Σχολικός Σύμβουλος και Αρχιδιαιτητής Ηλείας), Κώστας Κούλης, Θέμης Μαντάς, Αντώνης Χρυσανθακόπουλος και Δημήτρης Μπατζάκας (από το Σύλλογο Εκπ/κών Π.Ε. Ολυμπίας) και όλα τα μέλη του Δ.Σ. ενώ αναμένουμε την πλαισίωσή της και από άλλους συναδέλφους.

•Επιτροπή Οικονομικών-Συγκρότησης Απεργιακού Ταμείου: Ευθύνη της η μελέτη και διατύπωση προτάσεων για την ίδρυση Απεργιακού Ταμείου σε εφαρμογή των αποφάσεων της 28ης Γ.Σ. του κλάδου, αφού προηγηθούν οι προτάσεις από το Δ.Σ. της ΔΟΕ.

•Υπεύθυνοι συνδικαλιστικής ενημέρωσης σχολείων : Εκτός των παραπάνω επιτροπών, το Δ.Σ. ζητά από τους Συλλόγους Διδασκόντων των 4θεσίων και άνω σχολείων να ορίσουν και να γνωστοποιήσουν στο Δ.Σ., έως το τέλος Νοεμβρίου 2008, έναν υπεύθυνο συνδικαλιστικής ενημέρωσης ανά σχολείο με σκοπό την καλύτερη αμφίδρομη επικοινωνία των μελών του Συλλόγου και του Δ.Σ. ενώ το Δ.Σ. θα ορίσει σύντομα αντίστοιχους υπεύθυνους για ομάδες μικρότερων σχολικών μονάδων.


ΘΕΜΑ 3ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου οργανώνει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2008, στο Συνεδριακό Κέντρο της Νομαρχίας Ηλείας, επιστημονική ημερίδα με θέμα:

«Καινοτομίες στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικοί:
Από τη "δοσμένη" πραγματικότητα στην πρωτόβουλη δράση»

και τις παρακάτω εισηγήσεις:

Σπύρος Κρίβας: «Είναι δυνατή και σκόπιμη η εκπαιδευτική καινοτομία στο σημερινό σχολείο;»
Ευγενία Κολέζα: «Από το δάσκαλο που εφαρμόζει, στο δάσκαλο που σχεδιάζει: Η διδασκαλία των μαθηματικών στην τάξη"
Παντελής Κυπριανός: «Η παιδαγωγία ως επιστήμη και ως τέχνη»

Για το έργο των τριών εισηγητών - καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών και τις λεπτομέρειες της ημερίδας θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.
ΘΕΜΑ 4ο : ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ
Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση το νέο πλαίσιο δράσης του Δ.Σ. της ΔΟΕ και βρισκόμαστε σε αναμονή εξελίξεων μετά τη συνάντηση που θα έχουν εκ νέου τα Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ.


ΘΕΜΑ 5ο : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Μετά από πρόσφατα δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, το Δ.Σ. του Συλλόγου ομόφωνα αποφάσισε να εκδώσει την παρακάτω ανακοίνωση:


ΑΝΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
Επειδή, οι δάσκαλοι επιμένουν, στο μετερίζι της σχολικής τάξης και των κοινωνικών αγώνων για δημόσια και δωρεάν παιδεία, να μεταδίδουν τη γνώση, τον πολιτισμό και να μπολιάζουν τις μικρές ψυχές με το όραμα για μια καλύτερη κοινωνία
Επειδή, ο Έλληνας δάσκαλος έκανε την οργή του για τις απαράδεκτες αμοιβές και συνθήκες εργασίας που του πρόσφερε και που συνεχίζει να του προσφέρει η Πολιτεία προσφορά και την πίκρα του δύναμη δημιουργίας
Επειδή, οι κοινωνίες, ιδιαίτερα σήμερα, χρειάζονται τρία πράγματα: το πρώτο είναι παιδεία, το δεύτερο είναι παιδεία, το τρίτο είναι παιδεία. Και η παιδεία χρειάζεται επίσης τρία πράγματα: το πρώτο είναι ο δάσκαλος, το δεύτερο είναι ο δάσκαλος, το τρίτο είναι ο δάσκαλος
Επειδή δηλαδή, η κοινωνία χρειάζεται τον Έλληνα δάσκαλο και του παραδίδει ακόμη τα παιδιά της με εμπιστοσύνη, ακουμπώντας πάνω του
Γι’ αυτό το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου δεν αισθάνεται την ανάγκη να απαντήσει σε κανενός είδους κακόβουλες γενικεύσεις (οι εξαιρέσεις, εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται, καταδικάζονται από όλους) που δημοσιεύτηκαν τελευταία σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα του τόπου μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008-09

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Το προτεινόμενο πρόγραμμα δράσης έχει τρεις βασικές αρχές οι οποίες αποτελούν ταυτόχρονα και στόχους του ίδιου του προγράμματος:
 Προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου, ανάδειξη των προβλημάτων των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης.
 Άνοιγμα και καταξίωση του Συλλόγου και των μελών του στην τοπική κοινωνία.
 Συμμετοχή όλων των μελών στη δράση του Συλλόγου, ανάλογα με τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες καθενός.
Είναι ανοιχτό σε κάθε πρόταση μέλους ή ομάδας εργασίας στην κατεύθυνση των στόχων που αναφέρθηκαν.


Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Β1. ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

• Καθορισμός τακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., λειτουργίας γραφείων του Συλλόγου, καταμερισμός αρμοδιοτήτων σε όλα τα μέλη του Δ.Σ.
1. Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. κάθε πρώτη Δευτέρα του μήνα και έκτακτες όποτε παρουσιάζεται επείγον ζήτημα ή όποτε κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό.
2. Ορισμός Οργανωτικού Γραμματέα με τομέα ευθύνης την ενημέρωση και το συντονισμό της δράσης των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των σχολείων.
3. Ορισμός υπεύθυνου ενημέρωσης Νηπιαγωγών και προβλημάτων των Νηπιαγωγείων.
4. Ορισμός υπευθύνων των Επιτροπών – ομάδων εργασίας για το συντονισμό του έργου τους.
• Ορισμός υπευθύνων συνδικαλιστικού σε κάθε σχολείο (στα 4/θέσια και πάνω σχολεία) από το Σύλλογο Διδασκόντων κάθε σχολείου και από το Δ.Σ. ανά ομάδες μικρότερων σχολείων. Σκοπός η αμφίδρομη ενημέρωση και επικοινωνία του Δ.Σ. με τα μέλη του Συλλόγου και η οργάνωση της συνδικαλιστικής δράσης.
• Συγκρότηση επιτροπών – ομάδων εργασίας για τους τομείς των παιδαγωγικών επιστημών, του πολιτισμού, του αθλητισμού, των οικονομικών και διαχείρισης ιστολογίου. Παρουσίαση της δράσης τους μέσα από τα ενημερωτικά δελτία του Δ.Σ. και τα τοπικά Μ.Μ.Ε. Προσπάθεια πλαισίωσής τους από όσο το δυνατό περισσότερους συναδέλφους.
• Τακτική έκδοση, κάθε μήνα, ενημερωτικού δελτίου με επίκαιρα θέματα του κλάδου γενικά και τοπικά, απολογισμό δράσης του Δ.Σ. και των ομάδων εργασίας.
• Σύσφιξη σχέσεων με τους άλλους συνδικαλιστικούς φορείς της πόλης και του Νομού και ενοποίηση της δράσης των τεσσάρων συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Ε.Λ.Μ.Ε.
• Συνεχής επικοινωνία με Δ.Σ. της ΔΟΕ και προβολή των απόψεών μας στο Διδασκαλικό Βήμα.
• Τακτική ενημέρωση από εκπρόσωπο του Δ.Σ. της ΔΟΕ.
• Καταγραφή και κωδικοποίηση των προτάσεων των μελών στις Γ.Σ. με σκοπό την προώθησή τους.
• Συνεχής αμφίδρομη επικοινωνία με όλους τους συναδέλφους με κάθε διαθέσιμο τρόπο και οργάνωση περιφερειακών συναντήσεων με αυτούς των απομακρυσμένων σχολείων.
• Προσπάθεια μεταστέγασης των γραφείων του Συλλόγου και εξοπλισμός τους. Στην περίπτωση που αυτό γίνει εφικτό θα καθοριστεί και ωράριο λειτουργίας τους.Β2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ

Ι. ΚΛΑΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
• Σεβασμός, στήριξη και προώθηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της ΔΟΕ και των προσπαθειών για τη συγκρότηση πανεκπαιδευτικού μετώπου.
• Απαίτηση προς το Δ.Σ. της ΔΟΕ για οριστικοποίηση διεκδικητικού πλαισίου και προγράμματος δράσης.
• Προώθηση πρότασης αγώνα σύμφωνης με τις αποφάσεις των Γ.Σ. του Συλλόγου ανάλογα με τις απαιτήσεις της εποχής και το κλίμα που θα διαμορφώνεται στη βάση του Συλλόγου.
• Προώθηση προτάσεων μελών και αποφάσεων των Γ.Σ. του Συλλόγου προς το Δ.Σ. της ΔΟΕ.
• Αγώνας για τον επαναπροσδιρισμό της μοριοδότησης των σχολείων του Νομού.

ΙΙ. ΤΟΠΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
• Προώθηση του αιτήματος στέγασης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου στο χώρο του Μανωλοπούλειου και της ανακατανομής των ζωνών των σχολείων της πόλης του Πύργου.
• Αγώνας για δημόσια διδακτήρια όλων των νηπιαγωγείων του Πύργου και ίδρυση νέων στην κατεύθυνση της παροχής δίχρονης προσχολικής αγωγής σε όλα τα παιδιά.
• Παρέμβαση στους Δήμους για την αύξηση των επιχορηγήσεων για τις λειτουργικές δαπάνες και τις επισκευαστικές ανάγκες των σχολείων.
• Προώθηση προτάσεων και προβλημάτων μελών του Συλλόγου στα αρμόδια δημοσιο-διοικητικά και συνδικαλιστικά όργανα για την αντιμετώπιση και την επίλυσή τους.
• Προβολή των αιτημάτων και των θέσεων του κλάδου γενικά και τοπικά από τα τοπικά Μ.Μ.Ε.
• Παρέμβαση στη λειτουργία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. σύμφωνα με τις αποφάσεις του κλάδου.
• Συνεργασία με Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, Εργατικό Κέντρο Πύργου, εκπροσώπους παραρτήματος της ΑΔΕΔΥ, Δ/ντή Δ/νσης Π.Ε. και Προϊστάμενο 4ου Γραφείου Π.Ε. Ηλείας, Σχολικούς Συμβούλους, αιρετούς Π.Υ.Σ.Π.Ε., εκπροσώπους στις επιτροπές παιδείας, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για προβλήματα εκπαιδευτικά και εργασιακά.
Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ
• Συγκρότηση Επιστημονικής Παιδαγωγικής Επιτροπής του Συλλόγου με αντικείμενο την έρευνα και την επεξεργασία εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών θεμάτων με σκοπό τη διατύπωση έγκυρων και τεκμηριωμένων θέσεων του Συλλόγου, την οργάνωση εκδηλώσεων (διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων) σχετικών με τα παραπάνω. Διεκδίκηση επιστημονικής ημερίδας της ΔΟΕ.
• Σχεδιασμός και πραγματοποίηση επιστημονικής έκδοσης περιοδικού χαρακτήρα με εργασίες μελών του Συλλόγου και όχι μόνο. Συγκρότηση ειδικής συντακτικής επιτροπής για το σκοπό αυτό.
• Συνεργασία με άλλους επιστημονικούς συλλόγους και φορείς.
• Λειτουργία και εμπλουτισμός δανειστικής βιβλιοθήκης στην περίπτωση που θα βρεθεί κατάλληλος χώρος για τη στέγαση των γραφείων του Συλλόγου.

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
• Συγκρότηση και δραστηριοποίηση Επιτροπής Πολιτισμού με αντικείμενο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την ενίσχυση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, του Συλλόγου ή ομάδων μελών του, που έχουν σχέση με τον πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις.
• Συνεργασία με άλλους φορείς πολιτισμού (Δήμους, πολιτιστικούς συλλόγους, ΕΛΜΕ, Φεστιβάλ Κινηματογράφου κ.λ.π.) και φορείς κοινωνικής μέριμνας (Νομαρχία, Δήμος, Μητρόπολη, Χαμόγελο του Παιδιού κ.λ.π.).
• Κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με ΕΛΜΕ.
• Οργάνωση θεατρικής ομάδας και χορωδίας από μέλη του Συλλόγου.
• Διοργάνωση εκδηλώσεων συνάντησης των μελών του Συλλόγου (κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, αποκριάτικος χορός κ.λ.π.).
• Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών εσωτερικού ή εξωτερικού.Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
• Συγκρότηση και δραστηριοποίηση επιτροπής αθλητισμού.
• Διοργάνωση του Πανελλήνιου Τουρνουά Ποδοσφαίρου Συλλόγων Π.Ε.
• Ενεργοποίηση της ομάδας ποδοσφαίρου, συμμετοχή της σε τοπικά τουρνουά και στο Πανελλήνιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου.
• Συμμετοχή στη διοργάνωση των αγώνων δρόμου πόλης και της ποδηλατοδρομίας.


ΣΤ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• Συγκρότηση και δραστηριοποίηση Επιτροπής Οικολογίας και Περιβάλλοντος.
• Συνεργασία με Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, με Κέντρα Π.Ε., με οικολογικούς συλλόγους του Νομού, ιδιώτες, ιδρύματα και υπηρεσίες.
• Θέση και παρέμβαση στα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής.
• Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.
• Οργάνωση εκδηλώσεων για την Οικολογία, το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπ/ση.
• Οργάνωση σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπ/σης


Ζ. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής με ευθύνη τη μελέτη και διατύπωση προτάσεων για την ίδρυση Απεργιακού Ταμείου σε εφαρμογή των αποφάσεων της 28ης Γ.Σ. του κλάδου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                                   Πύργος 21/5/2...