Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

8o Ενημερωτικό δελτίο

Πύργος, 13/5/2008

Αρ. Πρωτ.:62

Προς : Τα μέλη του Συλλόγου

Θέμα 1ο : «Καταστατική Γενική Συνέλευση»

Συνάδελφοι,
η Γενική Συνέλευση χωρίς εκλογική διαδικασία για την 77η Γ.Σ. της ΔΟΕ, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27-5-2007 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου από ώρα 08.30 έως 13.00.
Έχουμε ήδη εξασφαλίσει άδεια και σας καλούμε όλους να συμμετέχετε ενεργά στις εργασίες της συνέλευσης. Θεωρούμε αυτονόητη τη συμμετοχή όλων για να μην είμαστε πλέον θεατές αλλά συνδιαμορφωτές όσων μας αφορούν.
Κατά την έναρξη των εργασιών θα υπάρξει κατάσταση όπου θα υπογράφουν οι συνάδελφοι, εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία κατά την έναρξη ή οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας θα διακοπεί η Γ.Σ. και οι απόντες είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στη θέση που εργάζονται.
Όσοι(ες) συνάδελφοι (-ισσες) δεν πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να εργαστούν κανονικά.
Τα θέματα της Γ. Σ. είναι:
Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.

Συζήτηση και τοποθετήσεις- προτάσεις μελών πάνω στην ημερήσια διάταξη της 77ης Γ.Σ.

Ενημέρωση από μέλη του συλλόγου που συμμετείχαν σε συνέδρια της ΔΟΕ.
Κριτική επί των πεπραγμένων της Δ.Ο.Ε.
Τοποθετήσεις – προτάσεις, Δ.Σ., Παρατάξεων, μελών για την 77η Γ.Σ. της ΔΟΕ.

Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού.
Καλούμε τις παρατάξεις για την διευκόλυνση της διαδικασίας να προτείνουν συγχρόνως και εκπροσώπους τους για το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και για την Εφορευτική Επιτροπή καθώς και πρακτικογράφους, έτσι ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στις εργασίες τις Γενικής Συνέλευσης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                               Πύργος 05/09/2018...