Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2008

2ο Ενημερωτικό 2007-2008

Θέμα 1ο : Ευχές

Το Δ.Σ. εύχεται σε όλους Χρόνια Πολλά ευτυχισμένο το 2008, στην προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματική σας ζωή.
Θέμα 2ο : Κοπή πίτας
Το Δ.Σ. σας ενημερώνει ότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο «Αντώνιος» της Αρχαίας Ολυμπίας την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 18:30 και καλεί όλα τα μέλη να παραβρεθούν.
Θέμα 3ο: Πρόσκληση σε διευθυντές και προϊσταμένους σχολείων περιφέρειας Πύργου
Το Δ.Σ καλεί όλους τους διευθυντές και προϊσταμένους σχολείων της περιφέρειας Πύργου σε συνάντηση τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθούν και να καταγραφούν προβλήματα που αφορούν τα σχολεία μας (επισκευές, λειτουργικά έξοδα, κενά κτλ.).
Θέμα 5ο : Συγκρότηση Επιτροπών
Το Δ.Σ αποφάσισε τη συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών, ομάδων εργασίας με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του Συλλόγου και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη και ποιοτικότερη δραστηριοποίηση των μελών του. Σε κάθε επιτροπή έχουν τεθεί υπεύθυνοι μέλη του Δ.Σ και καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές να επικοινωνήσουν τις επόμενες 10 ημέρες με τους Υπευθύνους προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα.
1.Επιτροπή Πολιτιστικών θεμάτων: Αντικείμενό της ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η ενίσχυση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, του Συλλόγου ή ομάδων μελών του, που έχουν σχέση με τον πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις, η συνεργασία με τοπικές αρχές και φορείς για ζητήματα πολιτισμού. Προτείνει στο Δ.Σ. δράσεις για τον πολιτισμό και δρα μετά από έγκρισή του. Υπεύθυνος: Κ.Τερλεπάνης
2. Επιτροπή περιβάλλοντος: Σχεδιάζει και προτείνει στο Δ.Σ. δράσεις για το περιβάλλον, παρακολουθεί και επεμβαίνει, μετά από έγκριση του Δ.Σ., σε τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Υπεύθυνος: Α.Κατσίμπελης
3. Επιτροπή διαχείρισης ιστοσελίδας: Αντικείμενό της η ανάρτηση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου και της Δ.Ο.Ε. , των δράσεων του Συλλόγου, κειμένων και απόψεων των παρατάξεων, συλλογικά κείμενα των Επιτροπών ή των Ομάδων Εργασίας και μελών του Συλλόγου χωρίς αποκλεισμούς και λογοκρισία, έτσι ώστε η ιστοσελίδα να καταστεί βήμα ελεύθερης έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών.
Υπεύθυνοι: Α.Κατσίμπελης Γ.Πικέας
4. Επιστημονική Επιτροπή: Με αντικείμενο την έρευνα και την επεξεργασία εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών θεμάτων με σκοπό τη διατύπωση έγκυρων και τεκμηριωμένων θέσεων του Συλλόγου, την οργάνωση εκδηλώσεων σχετικών με τα παραπάνω. Θα ήταν καλό μέσα από αυτή την επιτροπή να δραστηριοποιηθούν όσα από τα μέλη του Συλλόγου διαθέτουν μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακό ή άλλο ανώτερο τίτλο σπουδών. Υπεύθυνοι: Κ.Κούλης , Δ.Μικέλης , Γ.Ντούμας .
5. Συντακτική Επιτροπή: Αντικείμενό της είναι η πραγματοποίηση περιοδικής έκδοσης με θέματα εκπαιδευτικά-παιδαγωγικά, ιστορικά-λαογραφικά, λογοτεχνίας και εικαστικών τεχνών, αξιοποιώντας της εργασίες των άλλων επιτροπών ή μελών του Συλλόγου και τοπικών δημιουργών, ερευνητών και διανοητών. Υπεύθυνοι: Κ.Τερλεπάνης , Α.Κατσίμπελης .

Θέμα 6ο : Ομάδα Ποδοσφαίρου

Καλούνται τα μέλη της ομάδας ποδοσφαίρου καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτή σε συνάντηση στο sports center τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2008 και ώρα 18:00. Πληροφορίες: Κ.ΚούληςΠαρακαλούμε το έγγραφο αυτό να αναπαραχθεί και να δοθεί σε όλους τους συναδέλφους.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κ. Κούλης Α. Κατσίμπελης

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                               Πύργος 05/09/2018...