Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2007

Θέμα: Συνδρομή Συνδικαλιστικού έτους 2006-2007

Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι η συνδρομή του συνδικαλιστικού έτους 2006-2007 ανέρχεται στο ποσό των 40 €, όπως διαμορφώθηκε από τη ΔΟΕ. Από αυτά έχει κρατηθεί η πρώτη δόση των 15€ και στο α΄ δεκαπενθήμερο του Μαρτίου θα κρατηθεί η β΄ δόση των 25€. Από τους αναπληρωτές θα κρατηθεί η β΄ δόση από το μισθό του Μαρτίου.
Σας παραθέτουμε την εγκύκλιο της ΔΟΕ όπου αναλύεται η κατανομή του ποσού.
"Αριθμ.Πρωτ.1083
Αθήνα 3/10/2006
Προς τους
Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
ΘΕΜΑ : Συνδρομή συνδικαλιστικού έτους 2006 - 2007
Συνάδελφοι
Σύμφωνα με απόφαση της 75ης Γ.Σ. του κλάδου, η συνδρομή για τη συνδ. χρονιά 2006-2007, κατά μέλος, ανέρχεται σε 40,00 ευρώ. Από αυτά τα χρήματα τα ¾ πρέπει να αποδοθούν στη Δ.Ο.Ε., ενώ το ¼ παραμένει στο Σύλλογο (30,00 ευρώ στη Δ.Ο.Ε. και 10,00 ευρώ στο Σύλλογο)."
Για λόγους που αφορούν την τράπεζα Eurobang η παρακράτηση σε όσους υπηρετούν στο 4ο Γραφείο και πληρώνονται από την ανωτέρω τράπεζα θα γίνει από το β΄ 15νθήμερο.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Μικέλης
Γιώργος Πικέας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ                                               Πύργος 05/09/2018...